स्थानीय तह शुसासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम

Project Problem Details

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड धारा ५६ मा राज्यको संरचना अन्तरगतको उपधारा (१.) संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग र बाँडफाँड भए अनुसार २०७४ सालमा स्तानीय तहहरुको तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भई हाल ७५३ स्थानीय तहहरुमा स्थानीय सरकार संचलनमा रहेको छ । स्थनीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प्रावधान अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेका छन । नेपालको संविधान २०७२ को सम्बैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय तहको सरकार भनेको नेपाली जन्ताहरुको सवै भन्दा पहुँच नजिकको सरकार हो । स्थानीय तहको सरकारहरु गठन भई कार्य संचालन गर्दै आइरहेको २ वर्ष ६ महिना पुरा हुँदा बेथिति, बिकृति र विसँगतीले मौलाएको जनमुखी कार्य सम्पादनमा कमजोर रहेको जन गुनासोहरु व्यापक रुपमा आइरहेको छन ।
सरोकारवला जन्ता तथा उपभोत्ता लगायत विभिन्नि निकायहरुको आम धारणा अनुसार स्थानीय तहहरुमा शुसासन लगायत जनमुखी कार्य सम्पादनमा कमी कम्जोर रहेको भन्ने सवालहरु व्यापक रुपमा आइरहेका छन । विभिन्न संघ संष्थाहरुको अनौपचारिक अध्ययन तथा अनुसन्धान अनुसार स्थानीय तहहरुले कार्य सम्पादनमा जन्ताहरुको मन जित्न नसकेको आम धारणाहरु अभिव्यत्त भइरहेकोले गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को मुल मर्म र भावना अनुसार वनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत अन्य आकर्षित हुने नीति तथा नियमहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकि रहेकोले गर्दानै आम जन्ताहरुमा असन्तुष्टि बड्दै गइरहेको छ । त्यसैले नागरीक संघसंष्थाहरुको सम्लग्नतामा स्वतन्त्र पुर्वक औपचारिक रुपमा स्थानीय तहहरुको क्षमता विकास, अनुगमन गर्दै नागरीक निगरानी, जवाफदेहिता, उत्तरदायी, पारदर्शिता र शुसासन कायम गर्न सकेमा मात्र दिगो आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि भ्रष्टचार र सुशासनहीन्ता सबै भन्दा ठुलो बाधक हो त्यसैले नागरीक निगरानी गर्न मनासिव रहेको देखिन्छ ।

Project Solution Details

नेपालको संविधान २०७२ को संम्बैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा राज्य शत्तिको बाँडफाँड भएको छ । आम नेपाली जन्ताहरुको सबै भन्दा पहुँच नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय तहहरु भएता पनि आर्थिक समृद्धि, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र दिगो आर्थिक विकासमा सरोकारवलाहरुको जनगुनासोहरुलाई न्युनिकरण गर्न तपशिल अनुसारका समस्या समाधानका विधिहरु अवलम्वन गरिनेछः
 स्थानीय तह सरकार संचालनसँग आकर्षित हुने धारा, दफा, उपदफा, ऐन, कानुन, नीतिनियम र कार्यविधिहरुको पुनरावलोकन गर्ने ।
 स्थानीय तह सरकार संचालनसँग आकर्षित हुने धारा, दफा, उपदफा, ऐन, कानुन, नीतिनियम र कार्यविधिहरुको पुनरावलोकन गरी बाधक दफा, उपदफा लगायत ऐन, कानुन र नीतिनियमहरुको पहिचान गरी बाधक ऐन, कानुन र नीतिनियमहरुको समाधानको लागि पुनः संशोधनहरुमा सहयोग पुरयाउने ।
 सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तह बिचको सरकारहरु लगायत सरोकारवलाहरुसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न पहलमा सहयो पुरयाई दोहोरोपनामा न्युनिकरण हुने ।
 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरी गुणस्तरीय सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउने ।
 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारहरुको ऐन, कानुन र नीतिनियमहरुको वारेमा जानकार गराई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सहयोग पुरयाउने ।
 अनुगमन, जवाफदेहिता, उत्तरदायी, पारदर्शिता र सुशासन प्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारी र आम सरोकारवलाहरुलाई कार्यन्वयनको लागि सहयोग पुरयाउने ।
 स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र योजना तर्जुमा निर्माण कार्यमा सहयोग पुरयाउने ।
 स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरुको कार्यन्वयनमा वडागत स्वतन्त्र अनुगमन तथा मुल्याँकनको लागि सहयोग पुरयाउने ।
 शुसासनका विधि र प्रकृयाहरु उपयोग गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रकृयाहरुमा गुणस्तरमा सुनिष्चितता गर्ने ।
 वार्षिक रुपमा सम्वन्धित स्थानीय तहहरुको प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने ।

Result Output Details

स्थानीय तह सरकारहरुको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउनको लागि स्थानीय तह शुसासन व्यवस्थापन कार्यक्रमको उपलव्धि तथा नतिजाहरु त्पशिल अनुसार रहेका छनः
 स्थानीय तहसँग सम्वन्धित ऐन, कानुन र नीतिनियमहरुको पहिचान गरी समस्या समाधानको लागि शंसोधन हुने ।
 सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तह बिचको सरकारहरु लगायत सरोकारवलाहरुसँग सम्पर्क र समन्वय भई गुणस्तरीय सम्वन्धको विकास भई दोहोरोपनामा न्युनिकरण आउने ।
 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि भई गुणस्तरीय सेवाप्रवाहमा प्रभावकारीता आउने ।
 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारहरुको ऐन, कानुन र नीतिनियमहरुको वारेमा जानकार भई प्रभावकारी कार्यन्वयन हुने ।
 अनुगमन, जवाफदेहिता, उत्तरदायी, पारदर्शिता र सुशासन प्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारी र आम सरोकारवलाहरु जन उत्तरदायी भई प्रभावकारी शुसासन प्रवद्र्धन भई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम हुने ।
 स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम, योजना तर्जुमा निर्माण र कार्यन्वयनमा सहयोग पुगी ऐन, कानुन र नीतिनियम अनुशण भई कार्य सम्पदनमा प्रभावकारिता आउने ।
 स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरुको कार्यन्वयनमा वडागत स्वतन्त्र अनुगमन तथा मुल्याँकनको विधि र प्रकृयाहरुमा सरोकारवलाहरु सक्षम भई गुणस्तरीय अनुगमन र मुल्याँकनको उपयोग हुने ।
 शुसासनका विधि र प्रकृयाहरु लगायत उपयुक्त औजारहरुको उपयोग गर्न सक्षम भई सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रकृयाहरुमा गुणस्तरमा सुनिष्चितता गर्ने ।
 स्थानीय तहहरुमा भइरहेको बेथिति, बिकृति तथा विसँगतीहरुको वास्तविक पहिचान भई सुधार हुने र आम जन समुदायहरु विचको सम्वन्धमा सुधार आउने ।
 वार्षिक रुपमा सम्वन्धित स्थानीय तहहरुको प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेखित शिकाइ तथा उपलव्धिहरुलाई अनुशशरण गरी आगामी वर्षमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र गुणस्तरीय विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने ।
 स्थानीय तह सरकार प्रति आम जन्ताहरुको जन विश्वासमा अभिवद्धि हुने ।

Read More..

Updates

About the Campaign

Mission

आम नेपाली समाजको उन्नती र दिगो आर्थिक विकासको लागि समानुपातिक सामाजिक समाबेशिता, संस्थागत विकास, वकालत, शशक्तिकरण र पहुँच अभिबृद्धि गरी समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने ।

Vision

“आम समाजको उन्नती गरी, राष्ट्रको दिगो आर्थिक विकासमा सहयोग पुरयाउने”

Program

Aadibasi Samaj Bikash Kendra Nepal, Panchthar is a non-political, non-profit making, and a non-governmental social organization (NGO) based in Panchthar. It organization was formally established in 2068 with the initiation of some young energetic indigenous personalities/residents of Phidim, Panchthar. It was established to work for social welfare, as envisioned in the constitution act of 2068. Basically, it aims to work for sustainable development, livelihood, entrepreneurship, peace building, conflict prevention, good governance, democracy and human rights sectors in Panchthar district. Besides, it also aims to work on poverty alleviation, income generating activities, health education and so on. An NGOs implementing different type of program after established form till date, specially income generating program, climate change adaptation training, entrepreneurship development, Kiwi fruit cultivation training, basically collaboration with national and local level government of Panchthar. ISDC implement other program are home stay management training, safer migration and employment for capacity building program, Phalgunanda village profile and other regular program. Since the established a NGOs, it has been implementing long and short term programs in collaboration with national and local level of donor agencies. In particular this organization has been making significant contributions to the local development process for good relation with local bodies, during the implementation of program. At the time of program implementing for create various problems, challenge and opportunities in the society. This organization realizes to promote citizen for participation to all development process. At present, when it comes to participation and equality in development works, the implementation aspect is further confused due to the inequality of increase in the basis of inequality. Especially when to come to local good governance is too relieved by this practice and its impact on social and political status. Therefore need for good governance program at the local level government, for this proposal has been prepared and submitted.

Reports

Comments

Use Facebook to comment on this post

Published Date: 01-Jan,2020
Finish Date: 31-Aug,2020
USD 0.09 Raised of USD 24521.28 Goal
0% Raised
1 Donors
22Days Left

Project Leader:

Bichar Singh Lawati